Ի՞նչ տվյալներ ենք մենք մշակում:

Երբ պացիենտը մասնակցում է Max Access Solution (MAS) ծրագրին, մենք հավաքում, պահպանում և մշակում ենք (միասին՝ «մշակել») ստորև նշված անձնական տվյալները՝

(միասին՝ ձեր «Անձնական տվյալները»)

Որպեսզի մենք տրամադրենք պատշաճ աջակցություն և խնամք, մեզ հարկավոր է նաև մշակել ստորև նշված Գաղտնի անձնական տվյալները՝

  (միասնաբար՝ ձեր «Զգայուն անձնական տվյալները»)

Ինչպե՞ս և ինչու՞ ենք մենք մշակում ձեր անձնական տվյալները և գաղտնի անձնական տվյալները:

Մենք հավաքում ենք ձեր անձնական տվյալները և գաղտնի անձնական տվյալներն անմիջապես ձեզանից, ձեր խնամողից և/կամ ձեր բժշկից, երբ դուք դիմում եք որպես պացիենտ՝ մեր MAS ծրագրերից մեկին մասնակցելու համար: Մենքմշակումենքձերանձնականտվյալներըևգաղտնիանձնականտվյալներըհետևյալնպատակներով՝

(միասին՝ «Նպատակներ»): 

Հրապարակումների համար մենք կարող ենք օգտագործել ձեր տվյալները ընդհանուր ձևով և ձեր ինքնությունը չբացահայտելով։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած տվյալ, որը կարող է ձեր ինքնությունը բացահայտել (օրինակ՝ ձեր անունը, ծննդյան ամսաթիվը, հասցեն), կհեռացվի, այսպիսով ոչ ոք չի կարողանա այդ տվյալներով ձեզ բացահայտել:

Ում ենք մենք բացահայտելու ձեր անձնական տվյալները և գաղտնի անձնական տվյալները:

Մենք կարող ենք բացահայտել ձեր անձնական տվյալները և/կամ գաղտնի անձնական տվյալները հետևյալ սուբյեկտներին՝

Ձեր անձնական տվյալները և գաղտնի անձնական տվյալները նույնպես պահվում են մեր պաշտպանված, ցանցային տվյալների բազայում, որը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում:

Մենք չենք բացահայտի ձեր անձնական տվյալները և գաղտնի անձնական տվյալները ցանկացած այլ երրորդ կողմի՝ առանց ձեր համաձայնության: Մենք նաև կպաշտպանենք ձեր անձնական տվյալները և/կամ գաղտնի անձնական տվյալները և կերաշխավորենք դրանց ապահով պահպանումը:

Ի՞նչ հետևանքներ կլինեն՝ ձեր անձնական տվյալների և գաղտնի անձնական տվյալների մշակմանը ձեր համաձայնությունը չտալու դեպքում:

Եթե դուք համաձայնություն չեք տալիս ձեր անձնական տվյալների և գաղտնի անձնական տվյալների մշակմանը սույն Անձնական տվյալների մասին ծանուցման համաձայն, ապա, հնարավոր է, որ հնարավորություն չստանաք The Max Foundation-ի ծրագրերին մասնակցելու:

Տվյալների պաշտպանության հետ կապված ձեր իրավունքները.

Տվյալների պաշտպանության օրենքի համաձայն՝ դուք ունեք իրավունքներ, այդ թվում.

Ձեզ հարկավոր չէ որևէ գումար վճարել՝ ձեր իրավունքներն իրացնելու համար: Եթե դուք հայց եք ներկայացնում, մենք ձեզ պետք է պատասխանենք մեկ ամսվա ընթացքում:

Խնդրում ենք մեզ հետ կապ հաստատել հետևյալ հասցեով, եթե ցանկանում եք հայց ներկայացնել՝

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org