Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer een patiënt deelneemt aan een Max Access Solution (MAS)-programma, verzamelen, bewaren en verwerken we de onderstaande persoonsgegevens (gezamenlijk “verwerken”):

(gezamenlijk uw “Persoonsgegevens”)

Om adequate ondersteuning en zorg te kunnen bieden, zullen we ook de onderstaande gevoelige persoonsgegevens verwerken:

(gezamenlijk uw “Gevoelige persoonsgegevens”)

Hoe en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens rechtstreeks van u, uw zorgverlener en/of uw arts wanneer u zich aanmeldt om als patiënt deel te nemen aan een van onze MAS-programma’s. Wij verwerken uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(gezamenlijk de “Doelen”). 

We kunnen uw gegevens op geaggregeerde en niet-identificeerbare wijze gebruiken voor publicaties. Dit betekent dat alle gegevens die u zouden kunnen identificeren (bijv. uw naam, geboortedatum, adres) worden verwijderd zodat niemand de gegevens aan u kan koppelen.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens bekendmaken?

We kunnen uw persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens bekendmaken aan:

Uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens worden ook opgeslagen in onze beschermde, webgebaseerde database die wordt gehost in de Verenigde Staten.

We zullen uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan een andere derde partij bekendmaken. We zullen uw persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens ook beschermen en ervoor zorgen dat deze veilig worden opgeslagen.

Wat zijn de gevolgen als u geen toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens?

Als u niet instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens onder deze kennisgeving, kunt u mogelijk niet deelnemen aan de programma’s van The Max Foundation.

Rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

Er zijn geen kosten verbonden aan het uitoefenen van uw rechten. Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om te reageren.

Neem contact met ons op via onderstaande gegevens voor het indienen van een verzoek:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org