რა ინფორმაციას ვამუშავებთ?

როდესაც პაციენტი მონაწილეობს Max Access Solution (MAS) პროგრამაში, ჩვენ ვაგროვებთ, ვინახავთ და ვამუშავებთ (ერთობლივად, „დამუშავება“) ქვემოთ მოცემულ პერსონალურ მონაცემებს:

(ერთობლივად, თქვენიპერსონალური მონაცემები“)

იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ ადეკვატური მხარდაჭერა და ზრუნვა, ჩვენ ასევე დავამუშავებთ ქვემოთ მოცემულ სენსიტიურ პერსონალურ მონაცემებს:

(ერთობლივად, თქვენისენსიტიური პერსონალური მონაცემები“)

როგორ და რატომ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ და სენსიტიურ მონაცემებს?

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს და სენსიტიურ პერსონალურ მონაცემებს უშუალოდ თქვენგან, თქვენი მომვლელისგან და/ან თქვენი ექიმისგან, როდესაც თქვენ როგორც პაციენტი, განაცხადებთ მონაწილეობის თანხმობას MAS-ის პროგრამაში. ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს და სენსიტიურ პერსონალურ მონაცემებს შემდეგი მიზნებისთვის:

(ერთიანობაში, „მიზნები“) 

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი მონაცემები პუბლიკაციებისთვის საერთო და არაიდენტიფიცირებადი სახით. ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი მონაცემი, რომელსაც შეუძლია თქვენი იდენტიფიცირება (მაგ. თქვენი სახელი, დაბადების თარიღი, მისამართი) წაიშლება ისე რომ ვერავინ შეძლებს თქვენს იდენტიფიცირებას.

ვის გავუმჟღავნებთ თქვენს პერსონალურ და სენსიტიურ პერსონალურ მონაცემებს?

ჩვენ შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები და/ან სენსიტიური პერსონალური მონაცემები:

თქვენი პერსონალური მონაცემები და სენსიტიური პერსონალური მონაცემები ასევე ინახება ჩვენს დაცულ მონაცემთა ბაზაში, რომელიც ფუნქციონირებს შეერთებულ შტატებში.

ჩვენ არ გავუმჟღავნებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს და სენსიტიურ პერსონალურ მონაცემებს სხვა მესამე მხარეს თქვენი თანხმობის გარეშე. ჩვენ ასევე დავიცავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს და/ან სენსიტიურ პერსონალურ მონაცემებს და უზრუნველვყოფთ მათ უსაფრთხოდ შენახვას.

რა შედეგები მოჰყვება თქვენ არ თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემებისა და სენსიტიური პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე?

თუ არ ეთანხმებით თქვენი პერსონალური მონაცემებისა და სენსიტიური პერსონალური მონაცემების დამუშავებას თქვენ შეიძლება ვერ მიიღოთ მონაწილეობა The Max Foundation-ის პროგრამებში.

თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებები:

მონაცემთა დაცვის კანონის თანახმად, თქვენ გაქვთ უფლებები, მათ შორის:

თქვენ არ გჭირდებათ რაიმე გადასახადის გადახდა თქვენი უფლებების დასაცავად. თუ თქვენ გააკეთებთ მოთხოვნას, ჩვენ გვაქვს ერთი თვე, რომ გიპასუხოთ.

გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ მისამართზე, თუ გსურთ მოთხოვნის გაკეთება:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
სიეტლი, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org