Bwiino ki gwe tukozesa ?

Omulwadde bwe yetaba mu pulogulaamu ya MAS , tukugaanya, ne tusigaza era ne tukozesa bwiino ono wammanga;

(awamu byonna “bwiino w’ebikukwatako”)

Okusobozesa ffe okukuwa obuwagizi n’okulabirirwa okumala , tujja kukozesa bwino ow’amaanyi ono wammanga:

Obulwadde obwakuzuliddwaamu

(awamu byonna “bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi”)

Tutya era lwaaki tukozesa bwiino w’ebikukwatako ne bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi ?

Tukungaanya bwiino w’ebikukwatako ne bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi okuva ku ggwe kennyini, akulabirila ne / omusawo wo bw’osaba okwetaba mu zimu ku pulogulaamu zaffe ng’omulwadde. Tukozesa bwiino w’ebikukwatako ne bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi olw’ensonga zino wammanga:

Tuyinza okukozesa bwiino wo mu ngeri eteraga nti yeggwe mu biwandiko ebisomwa abantu bonna. Kino kitegeeza nti bwiino yenna ayinza okulaga ebikukwatako(okugeza, erinnya lyo, ennaku z’omwezi zewazaalibwako, w’osangibwa) ajja kujjibwako era tewali ajja kusobola kutegeera bwiino oyo nti wuwo.

Ani ajja okumanya ku bwiino w’ebikukwatako ne bwiino w’ebikwatako eby’amaanyi ?

bwiino w’ebikukwatako ne /oba bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi tuyinza okumuwa :

bwiino w’ebikukwatako ne bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi nabyo biterekebwa butiribiri mu kugganyizo lya’bwiino ku kompyuta mu United States.

Tetujja kuwa bwiino w’ebikukwatako ne bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi muntu mulala yenna nga tokirizza. Tujja kukuuma bwiino w’ebikukwatako ne / bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi era tukakase nti biterekeddwa bulungi.

Biki ebivaamu singa tokiriziganya na kukozesa bwiino w’ebikukwatako ne bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi ?

Bwotokkiriziganya na kukozesa bwiino w’ebikukwatako ne bwiino w’ebikukwatako eby’amaanyi mu kiwandiiko kino ekya bwiino w’ebikukwatako, oyinza obutasobola kwetaba mu pulogulaamu za The Max Foundation

Olukisa lwolina eri bwiino wo :

Wansi w’eteeka ly’okukuuma bwiino, olina enkisa nga:

Tewetaagibwa kusasula kwonna okw’okussa mu nkola enkisa zo. Bw’okola okusaba kwo , tulina omwezi gumu okukuddamu.

Mwattu tutukirire nga otusanga wano, bw’oba oyagala kusaba:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org