Ce informații prelucrăm?

Când un pacient participă la un program Max Access Solution (MAS), colectăm, reținem, și prelucrăm (acțiuni denumite împreună „prelucrarea”) datele cu caracter personal de mai jos:

(denumite împreună „Datele cu caracter personal”)

Pentru a oferi asistență și îngrijire adecvată, vom prelucra și Datele sensibile cu caracter personal de mai jos:

(denumite împreună „Datele sensibile cu caracter personal”)

Cum și de ce prelucrăm Datele cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal?

Colectăm Datele cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal direct de la dvs., îngrijitorul dvs. și/sau medicul dvs. când solicitați participarea în calitate de pacient la unul dintre programele noastre MAS. Prelucrăm Datele cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal în următoarele scopuri:

(denumite împreună „Scopurile”). 

Putem să utilizăm datele dvs. într-un mod agregat și neidentificabil pentru publicații. Aceasta înseamnă că orice date care v-ar putea identifica (de ex., numele, data nașterii, adresa) vor fi anonimizate astfel încât nimeni să nu poate face legătura între datele dvs. și dvs.

Căror părți le vom divulga Datele cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal?

Putem divulga Datele cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal următoarelor părți:

Datele cu caracter personal și datele sensibile cu caracter personal sunt de asemenea stocate în baza noastră de date protejată de pe web, care este găzduită în Statele Unite.

Nu vom divulga Datele cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal niciunei terțe părți fără consimțământul dvs. De asemenea, vom proteja Datele cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal și ne vom asigura că sunt stocate în condiții de siguranță.

Ce consecințe există dacă nu vă oferiți consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal sau a Datelor sensibile cu caracter personal?

Dacă nu vă oferiți consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal sau a Datelor sensibile cu caracter personal, este posibil să nu puteți participa la programele The Max Foundation.

Drepturile dvs. de protecție a datelor:

În temeiul legislației privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi, printre care:

Nu vi se cere să plătiți nicio taxă pentru exercitarea drepturilor dvs. Dacă efectuați o solicitare, avem la dispoziție o lună pentru a vă răspunde.

Dacă doriți să efectuați o solicitare, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org