நாங்கள் என்ன தகவல்களைச் செயலாக்கம் செய்கிறோம்?

ஒரு நோயாளி மேக்ஸ் ஆக்சஸ் சொல்யூசன்ஸ் (MAS) திட்டத்தில் பங்கேற்கும் போது, நாங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிக்கிறோம், தக்க வைத்துக்கொள்கிறோம் மற்றும் செயலாக்கம் செய்கிறோம் (இவை ஒட்டுமொத்தமாகசெயலாக்கம்எனப்படுகிறது):

(இவை ஒட்டுமொத்தமாக உங்களுடையதனிப்பட்ட தரவுகள்எனப்படுகின்றன)

போதுமான ஆதரவையும், பராமரிப்பையும் நாங்கள் வழங்குவதற்கு, கீழேயுள்ள முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளையும் கூட நாங்கள் செயலாக்கம் செய்வோம்:

(இவை ஒட்டுமொத்தமாக உங்களுடையமுக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகள்எனப்படுகின்றன)

உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகளையும், முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளையும் நாங்கள் எப்படி செயலாக்கம் செய்கிறோம் மற்றும் ஏன் செயலாக்கம் செய்கிறோம்?

எங்களுடைய MAS திட்டங்கள் ஒன்றில் ஒரு நோயாளியாகப் பங்கேற்க நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் போது உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகளையும், உங்களுடைய முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளையும் நாங்கள் உங்களிடமிருந்து நேரடியாகவோ, உங்களுக்கு பராமரிப்பு அளிப்பவரிடமிருந்தோ மற்றும்/அல்லது உங்கள் மருத்துவரிடமிருந்தோ சேகரிக்கிறோம். நாங்கள் கீழ்க்கண்ட காரணங்களுக்காக உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகளையும், முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளையும் செயலாக்கம் செய்கிறோம்:

(இவை ஒட்டுமொத்தமாக, “நோக்கங்கள்எனப்படுகின்றன). 

பிரசுரங்களுக்கு நாங்கள் உங்கள் தரவுகளை ஓர் ஒட்டுமொத்த அளவிலும் மற்றும் அடையாளம் காண இயலாத முறையிலும் பயன்படுத்தக்கூடும். உங்களை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய (.ம். உங்களுடைய பெயர், பிறந்த தேதி, முகவரி) எந்தவொரு தரவும் அகற்றப்படும். இதன்மூலம் எவர் ஒருவரும் உங்கள் தரவுகளோடு உங்களைத் தொடர்புப்படுத்த இயலாது.

உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகளையும், முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளையும் யாருக்கு நாங்கள் வெளிப்படுத்துவோம்?

பின்வருபவர்களுக்கு நாங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகளை மற்றும்/அல்லது முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடும்:

உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகளும், முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளும் யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸில் உள்ள எங்களுடைய பாதுகாக்கப்பட்ட, வலைத்தளம் அடிப்படையிலான தரவுத்தளத்திலும் சேமிக்கப்படும்.

உங்களுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகளையும், முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளையும் எந்தப் பிற மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் நாங்கள் வெளிப்படுத்த மாட்டோம். நாங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகளையும் மற்றும்/அல்லது முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளையும் கூட பாதுகாப்போம் மற்றும் அவை பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் உறுதி செய்வோம்.

உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகளையும், முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகளையும் செயலாக்கம் செய்ய நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருப்பதால் என்ன பின்விளைவுகள் ஏற்படும்?

இந்தத் தனிப்பட்ட தரவுக்கான அறிவிப்பின் கீழ் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தரவுகள் மற்றும் முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவுகள் ஆகியவற்றை செயலாக்கம் செய்ய நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்காத பட்சத்தில், உங்களால் மேக்ஸ் பவுண்டேஷன் நிறுவனத்தின் திட்டங்களில் பங்கேற்க இயலாது.

தரவுப் பாதுகாப்பு தொடர்பான உங்கள் உரிமைகள்:

தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பின்வருபவை உள்ளிட்ட உரிமைகள் உங்களுக்கு உள்ளன:

உங்களுடைய உரிமைகளைப் பெற நீங்கள் எந்த விதக் கட்டணமும் செலுத்த தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரு கோரிக்கையை அளிக்கும் பட்சத்தில், உங்களுக்குப் பதில் அளிக்க எங்களுக்கு ஒரு மாத கால அவகாசம் உண்டு.

நீங்கள் ஒரு கோரிக்கையை அளிக்க விரும்பினால், தயவுசெய்து எங்களைப் பின்வரும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்:

The Max Foundation
1448 NW Market St.
Suite 500
Seattle, WA, 98107
+1 (206) 778-8660
info@themaxfoundation.org